Władze Oddziału

Władze oddziału zostały wybrane na zjeździe Oddziału Zakładowego PTTK
przy AZPB „ANDROPOL” S.A. w Andrychowie
w dniu 26 sierpnia 2022 roku na 4-letnią kadencję.

Zarząd Oddziału

Prezes – Krzysztof Kurzyniec

V-ce prezes – Tadeusz Kaspera

V-ce prezes – Marta Kuźma

Sekretarz – Agnieszka Swakoń

Skarbnik – Krystyna Ćwiertnia

Komisja Rewizyjna Oddziału

Elżbieta Krzak

Tadeusz Sarlej

Mieczysław Karcz

.js" > Skip to content