Stowarzyszenie

PTTK Oddział Zakładowy przy AZPB "Andropol" S.A.

w Andrychowie


Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie powstało w 1964 roku. Skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą. Rozwija kulturę fizyczną. Promuje i upowszechnia turystykę kwalifikowaną (nizinną, górską i konną). Wspiera kulturę wędrownictwa w celu pogłębienia jej walorów poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych. Organizuje rajdy, zloty, konkursy krajoznawcze, których głównymi beneficjentami są dzieci i młodzież. Realizuje zadania publiczne z dziedziny turystyki i krajoznawstwa. Upowszechnia system odznak turystycznych służących popularyzacji turystyki.

Jesteśmy organizacją non-profit, utrzymujemy się ze składek członkowskich oraz darowizn, więcej w zakładce WSPIERAJ NAS.

Polecamy do poczytania

Miesięcznik "Na Szlaku"E wydanie kwartalnika Turysta   Miesięcznik KGP Klubowy Magazyn Podróżniczy   Nowiny Andrychowskie
.js" > Skip to content